29ม.ค.

ปัจจัยในการเลือกบรรจุภัณฑ์

  • ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า

เพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์เสียสภาพ  จึงควรพิจารณาลักษณะกายภาพและเคมีภาพของสินค้าที่จะใช้บรรจุ โดยสินค้าที่มีลักษณะเป็นของเหลว จะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการรั่วซึม ทนต่อความชื้นได้ หรือถ้าสินค้ามีลักษณะเป็นกรด ก็ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนความเป็นกรดได้

  • ดูวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

ในกรณีที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชนิด PETE  จะมีลักษณะคล้ายแก้วใส มีความพิเศษทนความร้อนได้ ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส

ส่วนบรรจุภัณฑ์ ชนิด PE จะมี 2 ประเภท ได้แก่ LDPE มีคุณสมบัติความหนาแน่นต่ำ ทนร้อน ทนไฟ ได้น้อย ยืดตัวค่อนข้างสูง ขึ้นรูปได้ง่าย และ HDPE มีความหนาแน่นสูง ทนร้อนได้ดี ยืดตัวลดลง

  • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากจะต้องศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์หรือไม่แล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าบรรจุภัณฑ์นั้นๆจะเหมาะกับกลุ่มใด เช่น ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร อาจเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความทนทาน เป็นต้น

  • เลือกให้ตรงกับการใช้งาน

ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาตรงกับการใข้งาน และง่ายต่อการใช้ ทั้งในเรื่องของการจัดเก็บ การเปิด-ปิดบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในวงการแพทย์ ที่ต้องเน้นความสะอาดในการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญ

  • ราคายุติธรรม

การคำนึงถึงงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เพราะทุกกิจการจะต้องประหยัดงบประมาณในการทำบรรจุภัณฑ์ จึงควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการคุ้มครองที่พอเหมาะและราคาไม่สูงจนเกินไป อีกทั้งยังจะต้องมีความสวยงามด้วย

แหล่งที่มา
http://www.myquestionth.com/question/3945