29ม.ค.

ประเภทพลาสติกที่ใช้ในอุปกรณ์การแพทย์

พลาสติก มิได้ใช้แค่ในวงการอาหาร หรือเคมีเกษตรเท่านั้น แต่ยังถูกนำไปใช้กับทางการแพทย์ เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่เป็นที่ยอมรับ
โดยพลาสติกที่นิยมนำมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ แบ่งออกเป็น

1. พลาสติกที่ใช้งานทั่วไป เช่น Polyvinyl Chloride (PVC), Polypopylene (PP), Polyethylene (PE), Polystyrene (PE)
2. พลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastics) เช่น Polycarbonate (PC), Acrylonitrile Butadine Styrene Copolymer (ABS)
3. เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ (Thermoplastic Elastomers) เช่น Thermoplastic Polyurethane (TPU), Thermoplastic Vulcanizate (TPV) และ Styrene-Butadiene Copolymer (SBC)

ที่สำคัญ ยังนิยมใช้พลาสติกผสม (Blends) เช่น PC/ABS และ PC/Polyester หรือเสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน
เพื่อปรับให้พลาสติกมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเหมาะกับการนำไปใช้งานทางการแพทย์

แหล่งที่มา
http://www.aecplastic.com/ArticleDetail.aspx?id=81