www.kupackprogress.com

วิสัยทัศน์องค์กร

บริษัท คิวแพ็คโปรเกรซ จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์พลาสติกคุณภาพ อาทิ เช่น ขวด แกลลอน ถัง ฝา รวมถึงจุกใน และฟอยล์ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทางเคมีเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์ ปศุสัตว์ สารหล่อลื่น อาหาร ตามลำดับ เราพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กร ด้วยนวัตกรรมแห่งความสร้างสรรค์ ควบคู่ธรรมาภิบาล และ บริการเป็นกันเอง