ลูกค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทางเคมีเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์ ปศุสัตว์ สารหล่อลื่น อาหาร ตามลำดับ
คิวแพ็คโปรเกรซ ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์คุณภาพให้กับลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตั้งแต่ปี 2550 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน เราจึงได้รับเชี่อมั่นในคุณภาพและบริการจากลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าในกลุ่มนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
คิวแพ็คโปรเกรซ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2555 บรรจุภัณฑ์ ในกลุ่มนี้จะเน้นที่ความสะอาดในการผลิต การควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลิต ความสะอาดของการหีบห่อบรรจุภัณฑ์รวมถึงการจัดส่ง
คิวแพ็คโปรเกรซ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะเน้นที่ความสะอาดในการผลิต การควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลิต ความสะอาดของการหีบห่อบรรจุภัณฑ์รวมถึงการจัดส่ง
คิวแพ็คโปรเกรซ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรม อาทิเช่น สารหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะต้องทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
คิวแพ็คโปรเกรซ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์พลาสติกในงานก่อสร้าง และงานโครงสร้าง เรามีทีมงานออกแบบอุปกรณ์พลาสติกในงานเฉพาะตามสเป็คที่ลูกค้ากำหนด การผลิตตามแบบรวมถึงการจัดส่ง