www.kupackprogress.com

บริษัท คิวแพ็คโปรเกรซ จำกัด

กลุ่มบริษัทคิวแพ็ค (KUPACK Group) ถือกำเนิด บริษัท คิวแพ็คโปรเกรซ จำกัด ก่อตั้งและเริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาทิเช่น ขวด แกลลอน ถัง ฝา รวมถึงจุกใน และฟอยล์ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทางเคมีเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์ ปศุสัตว์ สารหล่อลื่น อาหาร ตามลำดับ
• ที่ตั้ง : 54/12 หมู่ 5 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
• เบอร์โทรศัพท์ : 02-983 3695-6, 02-1906013, 02-1906023, 02-1906086 และ 083-9896189
• เบอร์แฟกซ์ : 02-9833697, 02-1906045

สรุปเหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ผ่านมาของ คิวแพ็ค กรุ๊ป
2006
เหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2549

จัดตั้ง บริษัท คิวแพ็ค โปรเกรซ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานที่ 1 รวมถึงติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย

2007
เหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2550

เริ่มเปิดสายการผลิต โดยลูกค้าหลักในช่วงเริ่มต้น จะอยู่ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตร

2012
เหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2555

ลูกค้าใหม่ บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

ขยายพื้นที่โรงงาน ก่อสร้างโรงงาน

จัดตั้ง บริษัท พลาสไฟว์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

2013
เหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2556

รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร บรรจุหีบห่อ และส่งให้กับบริษัทเทรดดิ้ง

2014
เหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2557

ลูกค้าใหม่ บรรจุภัณฑ์สำหรับการแพทย์

2016
เหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2559

ขยายพื้นที่โรงงาน ก่อสร้างโรงงาน

ลูกค้าใหม่ บรรจุภัณฑ์สำหรับเคมีอุตสาหกรรม อาทิเช่น สารหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

2017
เหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2560

ขยายพื้นที่โรงงาน ก่อสร้างโรงงาน และก่อสร้างบ้านพักสำหรับพนักงาน

จัดตั้ง บริษัท เอวัน โปรเกรซ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายใต้แบรนด์ “เอวัน”

2018
เหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2561

วางแผนเริ่มเปิดสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตและควบคุมโดย บริษัท พลาสไฟว์ จำกัด เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

กำลังดำเนินการในข้อตกลงกับลูกค้าใหม่ เกี่ยวกับชิ้นส่วนอุปกรณ์พลาสติกสำหรับงานก่อสร้างและงานโครงสร้าง

กำลังดำเนินการซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงงานอีก 1 ไร่

กำลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบไอที web sites รวมถึง ระบบ Social media

วางแผนขยายพื้นที่โรงงาน ก่อสร้างโรงงานที่ 5 บนพื้นที่ดิน 1 ไร่

KUPACK GROUP

แสดงแผนผังลำดับบริษัทในเครือของ คิวแพ็ค กรุ๊ป

KUPACK GROUP OVERVIEW

แสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทในเครือของ คิวแพ็ค กรุ๊ป