29ม.ค.

ประเภทพลาสติกที่ใช้ในอุปกรณ์การแพทย์

พลาสติก มิได้ใช้แค่ในวงการอาหาร หรือเคมีเกษตรเท่านั้น แต่ยังถูกนำไปใช้กับทางการแพทย์ เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่เป็นที่ยอมรับ โดยพลาสติกที่นิยม
29ม.ค.

ปัจจัยในการเลือกบรรจุภัณฑ์

ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าเพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์เสียสภาพ  จึงควรพิจารณาลักษณะกายภาพและเคมีภาพของสินค้าที่จะใช้บรรจุ โดยสินค้า
29ม.ค.

วิธีเลือกบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้เหมาะกับสินค้า

ปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติก ยังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรม ซึ่งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกก็มีความแตกต่างกันไป